گیربکس خورشیدیگروه ساختمانی آروین سازهفروش انواع ترازوی پند در فروشگاه …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …

ادامه رسیدگی به اصلاح برخی از احکام بودجه در دستور کار مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در دستور قرار دارد.  بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده(۵۴مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار امروز نمایندگان است. گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و بررسی گزارش این کمیسیون در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز در دستور کار جلسه علنی مجلس عنوان شده است. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو،  بررسی گزارش صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار،  گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور،  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل نیز در دستور امروز جلسه علنی قرار دارد.