اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضویت ایران در سازمان شانگهای به معنای شکست ابزارهای تحریم است