همساده ها راهی اسان برای مدیریت …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسگیربکس SEWبهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …

استارتاپ ها به حوزه آموزش ورود کنند
علیرضا منادی سفیدان روز دوشنبه در رویداد مجازی جذب سرمایه در حوزه آموزش از سلسله رویدادهای دوشنبه های استارتاپی صندوق نوآوری و شکوفایی درباره خدمات خوب صندوق نوآوری در دو سال اخیر در حوزه استارتاپ ها افزود: با توجه به خدمات صندوق نوآوری در حوزه زیست بوم فناوری و نوآوری از دولت انتظار می رود سرمایه اختصاصی به صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از آن را بیشتر کند. وی با اشاره نبود حمایت از فعالیت های استارتاپی حوزه آموزش در گذشته بیان کرد: در این دوران استارتاپ ها اولین امیدهایی هستند که می توانند بسیاری از گره های موجود کشور را باز کنند. منادی سفیدان با بیان اینکه در حوزه آموزش مجازی و الکترونیک خیلی کار نشده است، ادامه داد: ابتکارهای شرکت های دانش بنیان و استارتاپی به حد کافی مورد حمایت قرار نگرفته است، با توجه به شرایط موجود یک نیاز جدید در حوزه آموزش شروع شده و کم کم آموزش حضوری وجه خود را از دست می دهد، در حال حاضر آموزش به صورت غیر حضوری و مجازی در حال انجام است. رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه کرونا آموزش در مدارس و دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار داده، نیاز است از روش های آنلاین برای تدریس استفاده شود. به نظر می رسد این روش ها باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد. وی گفت: با توجه به اینکه اکنون بسیاری از کلاس ها به صورت آنلاین است، اما بسیاری از رشته ها به حضور دانش آموز و دانشجو نیاز دارد. در حال حاضر بیش از ۱۱ میلیون دانش آموز در شبکه شاد هستند و با این روش در حال آموزش مجازی هستند. در عین حال روش های دیگری نیز برای استفاده دانش آموزان و معلمان وجود دارد که باید استارتاپ ها به آن ورود کنند. همچنین حدود ۴ میلیون دانشجو در آموزش عالی می‌توانند از دستاوردهای فاخر استارتاپ‌های حوزه آموزش استفاده کنند. رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابتکارات و نوآوری در حوزه آموزش می تواند آموزش های غیرحضوری را باکیفیت تر کند. وی با بیان اینکه برای رشته های عملی هیچ گزینه ای معادل حضور در کلاس نمی شود، گفت: محکوم این شرایط هستیم، اما می توانیم به واسطه نوآوری و ایده های خوب در حوزه فناوری جایگزینی برای این روش بیابیم. منادی سفیدان افزود: اگر حمایت های صندوق نوآوری وشکوفایی از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بیشتر شود، تیم ها راحت تر می توانند به ارائه نوآوری ورود کنند و ایده های بهتری برای جایگزین کلاس های آنلاین داشته باشند. آموزش عالی و آموزش و پرورش باید نیازهای خود را اعلام کنند، امید است استارتاپ ها با ارایه طرح های خود تحولی در حوزه آموزش ایجاد کنند.