گیت کنترل تردددستگاه عرق گیری گیاهاندستگاه بسته بندیچاپ کارت پی وی سی

یک تن در جاده خورآباد قم بر اثر تصادف کشته شد