سررسید | سالنامه | سررسید 1400 …فروش قند و شکر تک نفره بهداشتیتعمیر مانیتورآموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

تاکید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر استفاده از فضای مجازی در آموزش و پژوهش
سعیدرضا عاملی شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره مصوبات جلسه عصر امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسه هشتصد و سی و دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی  این مباحث در حالی مطرح شد که در شرایط فعلی، کرونا بخش قابل توجهی از ظرفیت خدمات آموزشی و پژوهشی را به فضای مجازی منتقل کرده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: علاوه بر شرایط خاصی که در بحران کرونا داریم و بر فاصله گذاری اجتماعی تاکید می کند، در شرایط عادی هم فضای مجازی، ظرفیت جدیدی برای ایجاد بهترین کیفیت آموزش و پژوهش فراهم می کند. عاملی در ادامه این گفت و گو با بیان اینکه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منطق این فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت، تاکید کرد: فضای مجازی با فضای فیزیکی کاملاً متفاوت است؛ وقتی در فضای مجازی ظرفیتی ایجاد می شود، این ظرفیت قابلیت بهره برداری ملی و جهانی پیدا می کند. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود:  بر خلاف فضای فیزیکی که کلاس در یک مکان مشخص برگزار می شود و محدود به همان محیط است، در فضای مجازی امکانات، یک بُعد فرامکانی و جهانی دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ در شور اول، بحث جدی این بود که به چه صورت این هم افزایی و همگرایی در بستر سکوی واحد صورت گیرد که خلاقیت و نوآوری در آن شکوفا شود و همچنین از ظرفیت های دولتی،  خصوصی و جهانی در این محیط استفاده شود. عاملی اظهار داشت: فضای دوم(مجازی) آموزشی و پژوهشی دارای سه سطح زیرساخت و فناوری، محتوا و خدمات است که سطح زیرساخت باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات صورت گیرد، همچنین بحث خدمات و محتوا یک امر توزیع شده ای است که از همه ظرفیت ها باید استفاده کند. وی درباره مباحث دیگری که در این زمینه توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، گفت: در جلسه تاکید بر این بود که تاسیس این ظرفیت ها نباید برای فعالیت دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، وزارتخانه ها و دستگاه های فعال در این حوزه محدودیت داشته باشد و به صورت غیرمرکزی، قابلیتی برای بهره بردن از توان پراکنده ملی ایجاد کند. به گفته وی، هم اکنون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۷۰۰ سامانه وجود دارد که قرار گرفتن آنها در یک سکو، ظرفیت بزرگی محسوب می شود و ساماندهی آنها از نظر خدمات دهی، یک ظرفیت جدید است. عاملی با بیان اینکه جلسه عصر امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه قطعی نداشت، خاطرنشان کرد: مقرر شد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ذی نفعان این طرح که وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند، طرح مجدد داشته باشد که در شورا سیاست های کلان این حوزه را مصوب کنیم. وی افزود: در انتهای جلسه با صحبت ریاست شورا با اعضا پیرامون ضرورت تدوین سیاست های کلان و پاسخگویی برای حوزه آموزش و پژوهش و توجه به ابعاد تربیتی، این سیاست ها و برنامه ها مورد تایید قرار گرفت. استاد دانشگاه تهران، گفت: تاکید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این است که اقدامات توسط دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و همکاری های دیگرانی که می توانند مشارکت داشته باشند صورت گیرد و از ایجاد یک تشکیلات اضافی که مانعی برای فعالیت های مستقیم فراهم کند، جلوگیری شود؛ این امر به عنوان یکی از دغدغه های اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد.