وزیر بهداشت به ‌دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تسلیت گفت