اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاکدل: از تجربیات مثبت هندبال در کمیته ملی المپیک هم استفاده می‌کنم
به گزارش ایرنا،‌ علیرضا پاکدل پس از ثبت نام در پست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، اظهار داشت: با انتخاب اعضای مجمع، ۷ عضو از فدراسیون‌های المپیکی به عنوان هیئت اجرایی انتخاب می شوند. اگر اعضا به من اعتماد کنند که در این جایگاه باشم، نماینده تمامی فدراسیون‌ها و اعضای مجمع خواهم بود. وی افزود: اعضای مجمع به کسی اعتماد می‌کنند که در هیئت اجرایی به عنوان نمایندگان مجمع باشد. از تمام نقطه نظرات استفاده و نماینده همه اعضا خواهم بودو تلاش کنیم بازوان توانمند کمیته در راستای منافع کشور در عرصه داخلی و بین المللی باشم. رییس فدراسیون هندبال در خصوص عملکرد هیئت اجرایی در این دوره گفت: عملکرد دیگران را قضاوت نمی‌کنم. از صالحی امیری و هیئت اجرایی قبلی تشکر می کنم. از تجربیات مثبت در هندبال در حوزه اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف در کمیته استفاده خواهم کرد. باید تلاش کنیم جایگاه کمیته بهتر باشد. کرسی‌های بین المللی موثر بسیار مهم است اگر کرسی اثرگذار داشته باشیم خروجی آن برای ورزش موثر است و اگر انتخاب شوم در این زمینه هم تلاش خواهم کرد.