خدمات شرکت راه‌آهن قم برون سپاری شد   
 به گزارش یکشنبه شب روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، جواد غلام پور در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، اظهار داشت: هدف از واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت از سوی اداره ‌کل راه‌آهن، اجرای قانون، تسریع در ارائه خدمات به شهروندان دولتی است. وی ضمن ابراز خرسندی از این تفاهم خواستار تسریع در روند اجرایی شدن و گردآوری تمام خدمات قابل واگذاری در اداره‌کل راه‌آهن و تعیین تعرفه خدمات به منظور ارائه در دفاتر پیشخوان دولت شد.  غلام پور در پایان بیان کرد: کاهش تشریفات دست و پاگیر اداری، کاهش تصدی‌گری،‌ تامین رضایت شهروندان، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات موثر و کارآمد به شهروندان، از مهمترین اهداف واگذاری خدمات به دفاترپیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی است. ۷۵ دفتر پیشخوان در قم خدمات الکترونیک ارائه می‌دهند./