اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر صنعت از مجتمع آساک دوچرخ قوچان بازدید کرد