امامعلی رحمان: سازمان ملل در مذاکرات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا امامعلی رحمان امروز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آیت الله سید ابراهیم رییسی در دوشنبه با تشریح محورهای مذاکراتی خود اظهار کرد: در نشست امروز تاکید شد که مردمان ما دارای ارزش‌های مشترک، زبان تاریخی، معنوی و فرهنگی می‌باشد. وی با بیان اینکه این مشترکات زمینه‌ای مساعد برای رشد مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند است، گفت: ما جانبداری خود را از تقویت مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطوح مختلف و توسعه آن که در تشکیل فضای حسن تفاهم و ایجاد اعتماد نقش مهم دارند، اظهار نمودیم. رییس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد: ما خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری هستیم و در نشست امروز بر ضرورت تلاش‌های بیشتر را برای بهبود تجارت دو جانبه تاکید نمودیم. وی ادامه داد: به منظور به مقصد رسیدن به این هدف ها پیشنهاد کردیم برنامه درازمدت همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و ایران را تا سال 2030 آماده نموده و به امضا برسانند. همزمان نقش کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی را در روند تحکیم ربطه های اقتصادی و تجاری مهم ارزیابی کردیم.  ادامه دارد