روزبه وثوق احمدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضائی ایرنا افزود: اکنون باشگاه های کشورمان در چهار روز آینده اولین مسابقه خود را دارند و ایران در امنیت کامل قرار دارد و باشگاه های ایرانی در هر روز مسابقات برگزار می کنند حتی اکنون تعداد زیادی رقابت های بین المللی در شهرهای مختلف کشور در حال برگزاری است و شرکت کنندگان خارجی دارد، بنابراین همه این مستندات نشانگر این است که  ادله کافی برای ناامنی در کشور ما وجود ندارد. وی اظهار داشت: البته هنوز مطمئن نیستم که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) چنین تصمیمی گرفته یا در آینده تصمیم در این خصوص خواهد گرفت؛ من مستندی در این زمینه ندیده ام و اطلاعیه ای که روی سایت فدراسیون فوتبال قرار دارد نسبت به  آینده خبر می دهد. رییس سابق کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال ادامه داد: براساس این اطلاعیه، کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کرده که تصمیم دارد مسابقات باشگاه های ایرانی را  در زمین بی طرف برگزار کند اما اینکه این تصمیم گرفته شده، طبق اطلاعیه کنونی، چنین نیست. وثوق احمدی میزبانی برای باشگاه های ورزشی را یک حق عنوان کرد و اظهار داشت: باشگاه هایی که در رقابت های بین المللی شرکت می کنند باید از حق میزبانی برخوردار باشند تا بتوانند از دستاوردهای مادی و معنوی میزبانی بهره مند شوند. این حقوقدان اضافه کرد: میزبانی باعث می شود تا باشگاه های ورزشی بتوانند تماشاگران را به ورزشگاه بیاورند و از این راه آمدزایی داشته باشند همچنین حق پخش تلویزیونی دریافت کنند و در مجموع بهره اقتصادی ببرند. وی با تاکید بر نگاه منصفانه خاطرنشان کرد: اگر مرجعی بخواهد حق میزبانی را از یک باشگاه ورزشی بگیرد باید مستندات بسیار قوی داشته باشد همچنین باید مراحل لازم برای محرومیت از این حق را طی کند. این وکیل بین المللی دعاوی ورزشی ادامه داد: مقررات لیگ قهرمانان اروپا برای سال ۲۰۲۰ در آبان ماه  امسال به تصویب هیأت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا رسید که در تصویب این آیین نامه مهدی تاج، رییس سابق فدراسیون فوتبال ایران هم حاضر بود. وی ادامه داد: در این آیین نامه به صراحت قید شده که تمام مسائل مربوط به برگزاری مسابقات در اختیار کامل کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا «AFC» است و هیچ نیازی به تایید تصمیمات این کمیته در هیات اجرایی «AFC» یا مرجع دیگر وجود ندارد. وثوق احمدی تصریح کرد: این موضوع که گفته می شود تصمیم محرومیت حق میزبانی ایران باید در هیأت اجرایی مطرح و تصویب شود، مخالف مقررات برگزاری لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۰ است. جریمه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری برای انصراف هر باشگاه از مسابقات رییس سابق کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با  اشاره به مواد ۵ و ۶ آیین نامه مزبور افزود: اگر باشگاه یا باشگاههایی بخواهند از حضور در مسابقات انصراف دهند، در شرایطی که باشگاه در بازه زمانی بیش از ۳۰ روز به مسابقات اعلام انصراف کند باید حداقل ۱۰ هزار دلار جریمه نقدی بپردازند و در شرایط کمتر از ۳۰ روز تا مسابقات حداقل ۲۰ هزار دلار جریمه می شود. وثوق احمدی گفت: این کمترین جریمه ای است که تیم انصراف دهنده باید پرداخت کند و طبق آیین نامه کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا این حق را دارد که جرایم دیگری هم برای آن تیم در نظر بگیرد. این وکیل بین المللی دعاوی ورزشی اظهار داشت: در آیین نامه پیش بینی شده که اگر بخواهند چنین محرومیتی اعمال کنند، باشگاه های ایرانی حق دارند، اعلام کنند که قصد انصراف نداشتند و کناره گیری از حضور در مسابقات به دلیل تصمیم ناعادلانه کمیته مسابقات بوده است و در واقع به نشانه اعتراض نسبت به این تصمیم انصراف داده اند. وی افزود: در این آیین نامه قید شده که تصمیم های کمیته مسابقات، نهایی و غیرقابل اعتراض است اما در ماده ۶۰ آن قید شده است، اگر اختلافی درخصوص مسابقات بروز کند اول باید به صورت مذاکرات بین طرفین حل و فصل شود و در غیراین صورت، موضوع قابل ارجاع به دیوان بین المللی داوری برای ورزش «CAS» است. این حقوقدان ورزشی گفت: همچنین در مقررات پیش بینی شده است که اگر موضوع به دیوان بین المللی داوری برای ورزش «CAS» ارجاع شود، محل برگزاری داوری در کوالالامپور و زبان داوری باید انگلیسی باشد. وثوق احمدی افزود: با توجه به زمان اندک برای تصمیم گیری در این خصوص اگر AFC بخواهد چنین تصمیم ناعادلانه ای اجرا کند باید در قالب دستورالعمل یا اطلاعیه ای بر روی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار دهد و آن زمانی که این اطلاعیه منتشر شود، باشگاه های ایرانی طبق مقررات ظرف مدت ۲۱ روز حق اعتراض و طرح شکایت در دیوان بین المللی داوری برای ورزشی «CAS» دارند زیرا زمانی می توان به «CAS» مراجعه کرد که همه مراحل حل و فصل اختلافات در AFC انجام شده  باشد. به گزارش ایرنا، روز جمعه ۲۷ دی ماه تنها چند روز قبل از برگزاری لیگ قهرمانان آسیا، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه‌ای اعلام کرده، تصمیم دارد میزبانی‌های نماینده‌های کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا را به ادعای نبود امنیت به کشور سوم منتقل کند که این موضوع با واکنش زیاد اهالی فوتبال روبرو شد.