اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون استاندار تهران: با گرانفروشی و کیفیت پایین نان برخورد قانونی می‌شود
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از استانداری تهران، حشمت اله عسگری در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان اظهار داشت: میزان ذخایر گندم در سطح استان مطلوب است و به هیچوجه کمبود آرد نداریم و حمل آرد به نانوایی ها روند مطلوبی دارد. وی بر لزوم نظارت بیشتر توسط اتحادیه و دستگاه های نظارتی بر عملکرد نانوایی ها تاکید کرد و افزود: اتحادیه نانوایان ضمن همراهی بیشتر با سایر دستگاه های نظارتی زمینه نظارت مردم را نیز با موظف کردن نانوایی ها به نصب ساعات کار و همچنین درج تلفن رسیدگی به تخلفات فراهم کنند. عسگری همچنین از فرمانداران شهرستان های استان خواست با تشدید فعالیت کارگروه آرد و نان و استفاده از بازرسان آموزش دیده نسبت به فعالیت نانوایی ها حساسیت بیشتری به عمل آورند و با تخلفات صورت گرفته برخورد کنند و نسبت به تشویق نانوایان قانونمند و مردمدار اقدام شود. وی با اشاره به حساسیت دولت بر تامین آرد و نان و همچنین قیمت آن ضمن قدردانی و تشکر از مردم خواست همچون گذشته به همراهی و همکاری خود با بازرسان و دستگاه های نظارتی ادامه داده و تخلفات مشاهده شده را در سریع ترین زمان گزارش کرده تا تمهیدات لازم اتخاذ شود. معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های موجود در بحث پراکندگی نانوایی ها وجود نانوایی های استیجاری است و دستگاه های ذیربط با کار کارشناسی و نظرات خود راه حل های لازم را برای حل این موضوع به دبیرخانه ارائه کنند تا تصمیمات لازم گرفته شود و نانوایی های فاقد مجوز نیز نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام و در غیر این صورت فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد.