تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …دستگاه بسته بندیچسب و رزین پیوندفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …