اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مراحل پایانی اجرایی سامانه انتقال آب شرب سنندج