اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر فرهنگ: مرحوم تارخ بازیگری باوقار و صاحب سبک بود