عمران خان روز چهارشنبه طی سخنانی در  داووس محل برگزاری اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد اظهار داشت: تصمیم اول پاکستان درخصوص افغانستان باعث شد تا افراط گرایی، ستیزه طلبی، ترویج اسلحه در جامعه، پدیده مواد مخدر و چالش فرقه گرایی در کشور بیداد کند و مشارکت در جنگ علیه تروریسم (در کنار آمریکا) باعث جان باختن ۷۰ هزار پاکستانی، وقوع صدها هزار فقره عملیات تروریستی و انتحاری شد که پاکستان را در مقطعی به عنوان یکی از خطرناک ترین مناطق جهان قرار داد. نخست وزیر پاکستان با اشاره به همکاری فعلی این کشور با آمریکا برای کمک به تسهیل روند صلح افغانستان، افزود: به نظر می‌رسد فضای لازم برای برقراری آتش بس در افغانستان مهیا شده زیرا از این طریق به راهرویی دست می یابیم که ما را به کشورهای آسیای میانه وصل می کند. وی تاکید کرد: مشارکت پاکستان در جنگ افغانستان در گذشته این را به ما آموخت که دستیابی به رفاه و توسعه بدون صلح و ثبات امکان پذیر نیست. عمران خان گفت: دولت ما اولین دولتی در پاکستان است که اقدام به خلع سلاح گروه های شبه نظامی که همچنان در کشور فعال هستند، کرده است. به بخشی از مناقشه ها تبدیل نخواهیم شد وی با  اشاره به تلاش های دولت پاکستان برای تلاش زدایی و جلوگیری از هرگونه درگیری میان برخی از کشورهای منطقه اظهار داشت، دولت فعلی پاکستان زمانی که قدرت را به دست گرفت این موضوع را روشن ساخت که ما شریک صلح خواهیم بود و هرگز به بخشی از مناقشه ها در منطقه تبدیل نخواهیم شد. نخست وزیر پاکستان به آنچه که نقش آفرینی اسلام‌آباد برای جلوگیری از درگیری میان ایران و عربستان خواند، اشاره کرد و افزود: هرگونه درگیری عواقب فاجعه باری برای پاکستان به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی سرمایه گذاری در پاکستان طی یک سال گذشته، افزود: دولت پاکستان اکنون توسعه بیش از پیش صنعت گردشگری، افزایش موقعیت های شغلی برای نسل جوان، جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد انگیزه در صنعت کشور را در دستور کار قرار داده است. نخست وزیر پاکستان در حاشیه نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد با رئیسان جمهوری آمریکا، جمهوری آذربایجان، نخست وزیر سنگاپور و مدیران برخی از شرکت های بین المللی بازرگانی و فناوری دیدار کرد.