خوابگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی واکسینه شده واگذار می‌شود