بسته تحولی با عنوان جشنواره نشاط در آموزش و پرورش استثنایی تدوین شد
 به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سیدجواد حسینی در مراسم اختتامیه بیست و یکمین دوره مسابقات شطرنج کارکنان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی کشور که به صورت مجازی برگزار شد، افزود: در قالب این بسته تحولی، رویکرد اجرای برنامه‌های ورزشی گروهی و خانوادگی تدوین شده است. معاون وزیر  آموزش و پرورش استثنایی در ادامه تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی کارآمد و سالم از طریق اشاعه فعالیت های ورزشی امکانپذیر است، یکی از ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین ساحت تربیت بدنی و سلامت است که این ساحت به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پنج ساحت دیگر تعلیم و تربیت اثرگذار است. حسینی عامل و کارگزار اصلی تحول در سازمان‌ها را نیروی انسانی فکور و خلاق دانست و اظهار داشت: اگر منابع انسانی به فعلیت برسد، بزرگترین عامل تحول در سازمان و بزرگترین رکن رکین پیشرفت در جامعه یعنی سرمایه انسانی فراهم شده است و یکی از رسالت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت تبدیل منابع انسانی به سرمایه‌های انسانی است. وی ادامه داد: در سازمان ها یکی از عوامل کارآمدی منابع انسانی، نشاط و شادابی و سرزندگی آنها  است و ورزش یکی از منابع  ایجاد نشاط و شادابی است. نیروی انسانی کارآمد و سالم باید بدن سالم و با نشاط داشته باشد که این امر از طریق تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی میسر است معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده هفت درصد انسان‌ها از یک ریع مغز خود استفاده می‌کنند، ۶۰ درصد از دو ربع، ۳۰ درصد از یک ربع و تنها ۳ درصد از چهار ربع مغز خود استفاده می‌کنند اظهار داشت: نظریه تعلیم‌وتربیت تمام ساحتی بر این تأکید دارد که باید به دنبال تربیت انسان‌های تمام ساحتی باشیم که در تمام ابعاد شخصیتی و مغزی رشد کرده باشند. وی افزود: مغزورزی یکی از ویژگی‌های شطرنج است و برگزاری مسابقات ‌شطرنج راهی برای تمام مغزی شدن منابع انسانی است.