مولفه‌های بازسازی اعتماد اجتماعی چیست؟

مولفه‌های بازسازی اعتماد اجتماعی چیست؟
اعتماد و بازسازی آن از جمله وعده های آیت الله دکتر ابراهیم رئیس جمهوری رییس دولت سیزدهم است تا آنجا که در سفر اخیر خود به استان زنجان خاطرنشان کرد: بازسازی نهایی اعتماد مردم نیازمند کار و تلاش برای مردم است. یعنی اگر می‌خواهیم اعتماد مردم به دولت بازسازی نهایی شود، باید صادقانه و مخلصانه برای مردم کار کنیم. وی تاکید کرد: مردم در جریان هستند و خوب می‌فهمند چه اتفاقی دارد می‌افتد. اعتماد مردم سرمایه اجتماعی بزرگی است که مشارکت و نشاط اجتماعی را همراه خودش دارد. اعتماد و سرمایه اجتماعی که به باور رفتار شناس و رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از جمله شاخص ها و عوامل پیشرفت هر کشوری محسوب می شوند. سید حسن موسوی چلک روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: پژوهش های صورت گرفته در چند سال اخیر در قالب وضعیت سرمایه های اجتماعی در ایران و همچنین اندیشه ها و نگرش های ایرانیان، نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش است و به شدت باید نگران این موضوع بود. برای اطمینان آفرینی و اعتماد سازی چه مولفه هایی باید بکار بسته شود؟ رییس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه مولفه هایی وجود دارند که بر افزایش یا کاهش میزان سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارند، توضیح داد: یکی از مهمترین کارهایی که دولت در حال حاضر می تواند پیش رو قرار دهد تا اعتماد و سرمایه اجتماعی بازسازی شود، اطمینان آفرینی و اعتماد سازی است که محقق شدن آنها نیاز به یکسری الزامات دارد. موسوی چلک درباره این الزامات تاکید کرد: نخستین الزامات، شایسته گزینی است؛ انتصابات باید فارغ از شرایط فردی، بر اساس شایستگی و مهارت صورت گیرد تا در افزایش اعتماد مردمی تاثیر بگذارد در غیر اینصورت مردم وقتی اعتماد نداشته باشند در هیچ اموری مشارکت نمی کنند. حتی در ماجرای کرونا و انجام واکسیناسیون، وقتی یک عده همکاری نمی کنند و از تزریق واکسن امتناع می کنند حکایت از بی اعتمادی آنان دارد. وی با یادآوری اینکه ما همان آدم هایی هستیم که در زمان جنگ، فرزند اول که شهید می شد برای فرزند دوم سربند می بستیم و راهی جبهه می کردیم و خانواده هم در پشت جبهه مایحتاج رزمندگان را فراهم می کرد، تصریح کرد: شایسته گزینی و انتخاب افراد اصلح در راس کار، می تواند اعتمادآفرین باشد در حقیقت شایسته ها می توانند اعتماد از دست رفته را بازگردانند. به گفته موسوی چلک، دومین الزام برای بازسازی اعتماد اجتماعی، شفافیت و سومین نکته صداقت است؛ مردم هر کجا احساس کنند که مدیریت با آنان شفاف و صادق است همراهی و اعتماد می کنند. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: پاسخگویی از دیگر ملزومات ایجاد اعتماد اجتماعی است، اگر دولتمردان در قبال وظایفی که دارند به مردم پاسخگو باشند اعتماد آفرینی خواهند کرد. وی تاکید کرد: عدم تبعیض هم از جمله ملزومات اعتمادسازی است؛ تبعیض اعتماد سوز است اما دسترسی برابر به فرصت ها می تواند بستری برای اعتماد سازی را فراهم کند. این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه در صورت فراهم کردن این ملزومات می توان گفت که دولت، دولتی اطمینان و اعتماد آفرین خواهد بود، گفت: در غیر اینصورت نارضایتی مردم دوچندان می شود؛ نارضایتی و مطالبات نهفته ای که منحصر به این دولت نیست و چندین سال است زنگ خطر آن به صدا درآمده است اما در حال حاضر که مشکلات اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و چشم انداز روشنی هم برای برون رفت از این وضعیت معرفی نشده است، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در کوتاه مدت دچار تحول می کند. موسوی چلک یادآور شد: مسولان باید در تصمیماتی که می گیرند اولویت های مردم را مدنظر قرار دهند زیرا اگر اموری که تصویب می شود اولویت مردم نباشد اعتماد آفرین نخواهد بود اما اگر اولویت های مردمی باشد اعتماد آفرین خواهد بود. از این رو مسولان برای افزایش سرمایه اجتماعی باید نیازها، اولویت ها و مطالبات مردم را در نظر داشته باشند و بدانند با زور و اجبار، سرمایه و اعتماد اجتماعی ارتقا نمی یابد.