۳۴ ویلای غیرمجاز در پردیس تخریب شد
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، علیرضا آقاجری افزود: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در یکی از مناطق شهرستان پردیس، دستورات قضایی لازم در این زمینه صادر شد. وی ادامه داد: در راستای صیانت از کاربری اراضی زراعی و اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۳۴ مورد ویلای غیرمجاز تخریب شد. وی با تاکید بر جدیت دادستانی در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز گفت: دادستانی در این زمینه با هیچ شخصی مسامحه نخواهد کرد. شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.