اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پای صحبت پیشکسوت دفاع مقدس/ اتحاد مردم الگوی حل مشکلات در همه زمان‌هاست