بارگذاری برنامه‌ هلال‌احمر تا سال ۲۰۲۲ در سایت فدراسیون بین‌المللی
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از جمعیت هلال احمر، محمدرضا فکور درمورد فعالیت های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت، پاسخگویی به اهداکنندگان و نیز آسیب‌دیدگان از سوانح گفت: گزارش های سال ۲۰۲۰ جمعیت شامل آمار و ارقام سالیانه، گزارش توصیفی سالیانه، سند برنامه راهبردی و گزارش حسابرسی نشده در سامانه داده ها و گزارش دهی فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر بارگذاری شد. وی افزود: بر این اساس نمودار درج آمار جمعیت هلال احمر ایران به ۸۲ درصد ارتقا یافت و بزودی با درج بیانیه حسابرسی شده جمعیت، میزان پاسخگویی و گزارش دهی جمعیت به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. تمامی جمعیت های ملی همه ساله موظف هستند که این گزارش را ارائه دهند و این گزارش نیز در سایت فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر قابل مشاهده است. فکور خاطرنشان کرد: اطلاعات به صورت دقیق منتشر می شود و برای مثال حتی تعداد افراد دریافت کننده کمک، سن آن ها و جنسیت آن ها نیز مشخص شده است. در این سامانه کلیه اطلاعات و آمار جمعیت‌های ملی اعم از تعداد پرسنل، تعداد داوطلبان، میزان کمک‌های اهدایی به آسیب‌دیدگان سوانح در بخش‌های مختلف (کمک‌های اضطراری و کمک‌های بلند مدت توسعه‌ای)، تعداد افراد آموزش دیده کمک‌های اولیه، میزان درآمدها و هزینه‌ها، در دسترس عموم قرار دارد که این امر برای شفافیت و پاسخگویی به اهداء‌کنندگان و مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی صورت می‌گیرد.‌ همچنین، گزارش جامع فدراسیون بین‌المللی که از همه جمعیت‌های ملی صلیب سرخ /هلال احمر گردآوری می‌شود هر سال به نام Everyone Counts Report منتشر و در اختیار ذی نفعان قرار می‌گیرد. مدیرکل تشریفات و ارتباطات بین‌الملل جمعیت هلال احمر گفت: برنامه راهبردی هلال احمر نیز تا سال ۲۰۲۲ در سایت فدراسیون آپلود شده است. در کنار این برنامه، گزارش عملکرد نیز در سایت قرار گرفته تا در راستای پاسخگویی به نیازمندان، مشخص شود که چه میزان کمک دریافت شده و در چه عرصه هایی این کمک ها، هزینه شده اند.