آموزش تخصصی دف در تهرانپارسعایق صوتیآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسدستگاه آسیاب مخصوص دانه های سخت

ضرورت تدوین راهنمایی بالینی مراقبت‌های پرستاری بیماران کرونا
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وبدا، مریم حضرتی در جلسه کمیته علمی پرستاری کووید۱۹، با تاکید بر ضرورت تدوین و یکسان سازی دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی مرتبط با مراقبت های پرستاری از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در حوزه های مختلف نظیر بخش های مراقبت ویژه، بخش های بستری و منازل و اهمیت نقش کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ به عنوان متولی این یکسان سازی گفت: کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، متشکل از ۱۱ زیر کمیته است که با توجه به احساس نیاز مبرم به وجود راهنمای بالینی پرستاری در کووید ۱۹، به پیشنهاد دبیر این کمیته، زیر کمیته علمی پرستاری ایجاد شد که نخستین جلسه آن در تاریخ اول تیرماه جاری با حضور تنی چند از صاحب نظران و متخصصین هیات علمی و بالینی پرستاری از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران، کارشناس دفتر بیماری های واگیر معاونت بهداشت و رییس گروه اداره استاندارد معاونت درمان تشکیل شد. وی ضمن تشریح اهداف این کمیته بیان کرد: چند کارگروه تخصصی در ذیل این کمیته، در حوزه های مختلف پرستاری از جمله مراقبت های ویژه ICU، مراقبت ها در بخش بستری، مراقبت در منزل و پیگیری پس از ترخیص و موارد دیگر فعالیت می کنند. حضرتی ابراز امیدواری کرد که خروجی این تلاش ها، تدوین راهنماهای بالینی مورد نیاز جهت مراقبت های پرستاری در کووید ۱۹ باشد.