پخش موکت عمده و خرده آقای موکتسررسید سلفونی | سررسید 1400 | سالنامه …بیمه مسئولیت مدنی داروخانه ها و …مرکز مشاوره و خدمات پرستاری رویای …

فاصله‌گذاری اجتماعی فرصتی مناسب برای کنترل و ریشه‌کنی کرونا است
محمد اسماعیل اکبری، رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پیام خود که در اختیار ایرنا قرار گرفته، آورده است:  توفیق خدمت به پاک ترین مردم روی زمین را در صف مقدم به حضور مبارکتان تبریک گفته و برایتان از پیشگاه حضرت باریتعالی طلب پیروزی عالمانه دارم. امروز بحمدالله مسئولین امور اجتماعی کشور موضوع فاصله گذاری اجتماعی (یا فیزیکی) را همراه با پشتیبانی های اقتصادی مورد عنایت قرار داده اند و آن را با قدرت پیگیری می کنند. اما شما بهتر از بنده می دانید که این اقدام اگرچه واجب است، اما کافی نیست. این قدمی است برای پیشگیری از انتقال ( …, Transmissions ) اما آنچه را که اتفاق افتاده است بر نمی گرداند. الان عده ای در قالب افراد تماس یافته ( contact persons )، ناقلین سالم نما و ناقلین با نشانه های خفیف و بیمارانی که گاهی با توصیه های ما در منزل مانده اند، کانون های حفظ ویروس در کشور هستند.  به این گروه می توان ترخیص یافتگان را در دوره انتقال هم اضافه کرد که بر اساس موازین علمی عدد دقیقی را نمی توان برای این دوره مرقوم داشت.   این وظیفه کشف موارد ذکر شده به گوشه ای کشاندن ویروس ( Isolation ) است. دنیا برای این مرحله نمونه گیری های آزمایشگاهی را توصیه کرده است، بدیهی است اگر کیت کافی، آزمایشگاه استاندارد و سرعت و زمان و پول لازم را داشته باشید، این عمل مناسبی است که می توانید با نمونه گیری های وسیع تر، موارد را کشف و ایزولاسیون واقعی انجام دهید. وقتی نقاهتگاه های شما پر از افرادی شد که علامت مهمی از بیماری را ندارند، اما شما برای ایزوله کردن ویروس از آنها مراقبت می کنید، می توان گفت که پاسخ مناسبی برای دنیا و مردم خود، حداقل از دریچه علمی دارید. اما اگر کیت به تعداد کافی یا کیفیت یا عدد مورد قبول شما در اختیارتان نیست، به توصیه وزارت بهداشت می توانید از ساختار قدرتمند شبکه (نظام PHC ) که در جهان از انحصارات به حساب می آید و امروز به ساختارهای دیجیتال هم مجهز شده است، استفاده کنید و با ارزیابی های اپیدمیولوژیک، آن گروه هایی را که ذکر کردم پیدا کرده و تا طی دوره انتقالی ایزوله کنید. آنچه در اختیار دارید یعنی امکان تماس با همه مردم از طریق نظام شبکه و بهره گیری از سازمان های مردم نهاد، بسیج و مردم را دست کم نگیرید، این امکانی است که به شما قدرت می دهد و شما را در مقابل مردم و دنیا سربلند خواهد کرد. آنچه مرقوم شد برای اکثر نقاط کشور قابلیت اجرایی دارد، اما بعضی نقاط یا شهرها مثل قم یا مناطقی از گیلان است که نشت ویروس در جامعه اتفاق افتاده است، در اینجا شما باید به دنبال بیماران باشید قبل از بدحال شدن) آنها را که به اجبار به شما مراجعه خواهند کرد (همه گروه های ذکر کرده قبل را کشف و اجباراً در مراکز نقاهتگاهی مراقبت و عندالزوم به بیمارستان ها بفرستید. لطفاً اشتباه قبلی که نقاهتگاه ها فقط برای پذیرش بیماران پس از ترخیص است را تکرار نکنید و احترام آن را در قالب نظام شبکه ارائه خدمات نگهدارید و جزیی از شبکه بدانید. اگر کیت کافی در اختیار داشتید، در این گونه شهرها برای رعایت اقتصاد سلامت و کشف و ارائه اعداد درست و علمی با نظر متخصصین اپیدمیولوژیست و امکاناتی که در اختیار دارید، یک مطالعه برای  کشف ASIR و ASMR انجام دهید. اعداد مورد نیاز را همکاران اپیدمیولوژیست اعلام می کنند که چند نفر بیمار در بیمارستان، چند نفر contact persons، چند نفر مشکوک اجتماعی و چند نفر با علائم خفیف و چند نفر بدون علامت باید در مطالعه شما با استفاده از کیت مورد ارزیابی قرار گیرند و آن وقت بر اساس داده های کشف شده، برنامه ریزی غربالگری خود را با استفاده از همان نظام شبکه انجام دهید. روسای محترم دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شما امروز سرداران صف اول در نظام ارائه خدمات هستید و به همین دلیل پاسخگویان اصلی به مسئولین و مردم هستید. کمتر از ۲ هفته دیگر شما باید این سوال مهم مسئولین کشور و مردم پاسخ دهید که برای حل مشکل و ایزوله کردن ویروس چه کرده اید. امید داریم هر قدمی که برمی دارید موثر باشد که در آن صورت خداوند هم قبول کرده و مورد عنایت مسئولین و مردم هم خواهد بود امروز تولد مولایمان حسین بن علی (علیه السالام) روز پاسدار است که عزت و قربش در درگاه الهی مورد تائید دوست و دشمن است، این وجود مبارک را قسم می دهم که واسطه شفاعت شوند و شما را در این جدال بزرگ موفق و ایران اسلامی را سربلند فرمایند.