اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تدوین سند جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تسریع در ارتقای جایگاه بانوان