اختتامیه دومین رویداد ملی فرهنگی و هنری فردخت در کاشان