اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رییسی: سفرهای استانی، نهضت به سامان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام است