جهانگیری: موضوع اول دولت در شرایط جنگ اقتصادی زندگی مردم بود
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در نشست مدیران ارشد دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه خیلی از دوستان ما با نادانی کامل به دولت در این شرایط فشار آوردند و انواع زخم زبان ها را زدند. برخی از سر دلسوزی به آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دادند که در این فشار داخلی و خارجی دولت استعفا کرده و کناره گیری بکند. معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد:‌یک موضوع بود که دولت را به تعهد خود با مردم نگه داشت و آن اینکه ما در مقابل مردم مسئول هستیم و باید بایستیم و مردم را از این پیچ خطرناک به خوبی عبور بدهیم. به فضل الهی این اتفاق افتاد و امروز می‌شود گفت کشور در ریل خوبی قرار گرفته است. وی ادامه داد: ما در دوران جنگ اقتصادی سیاست هایی وضع کردیم که  این دولت این سیاست‌ها را در شرایط عادی قبول نداشت. دخالت‌هایی در امر و نهی اقتصادی کردیم که خودمان همیشه جزو مخالفین آن بودیم ولی فکر می‌کردیم که در مقطع جنگ اقتصادی توسعه موضوع اول ما نیست. زندگی مردم موضوع اول است و زندگی ضعیف‌ترین مردم مورد توجه ما است و باید سیاست‌های متناسب با آن وضع کنیم و مردم ایران بزرگوارانه با تمام این رنج ها کنار آمدند و با صبوری کمک کردند که دولت بتواند این سیاست خود را به خوبی پیش ببرد.  ادامه دارد