امیرعبداللهیان بر تمرکز بر سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال تاکیدکرد
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه روز دوشنبه به وقت محلی پس از ورود به نیویورک اظهار داشت: سفرم به نیویورک در راستای شرکت در هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل انجام می شود. امیرعبداللهیان افزود: با استفاده از فرصت حضور همتایان و مقامات عالی رتبه کشورها برنامه ای که همکاران در نمایندگی (ایران در سازمان ملل ) تنظیم کرده اند، حدود 50 ملاقات، جلسه و شرکت در نشست های مختلف است. وزیر امور خارجه تصریح کرد: امیدوارم با استفاده از فرصتی که پیش آمده بتوانیم در راستای سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال، پویا وهوشمند دولت سیزدهم در تنظیم و توسعه روابط خارجی با همه مناطق جهان و کشورهایی که هدف گذاری شده، مشورت ها و گفتگوهایی را با همتایان داشته باشیم. امیرعبداللهیان تاکید کرد: از جمله موضوعاتی که در دستور کار است، با نگاه به همسایگان و با نگاه به اولویت آسیا و همچنین تمرکز بر سیاست خارجی متوازن و تعامل با همه کشورهای جهان، پیگیری دیپلماسی اقتصادی از جمله برنامه های گفتگوها خواهد بود. وزیر امور خارجه افزود که  توجه به مشکلات و تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور از برنامه های دیگری است که در نشستی که در محل نمایندگی ما در نیویورک، همکاران و مسوولان تدارک دیده شده است، و کارکنان دفتر حفاظت منافع ما از واشنگتن هم حضور خواهند داشت، بررسی می شود. امیرعبداللهیان گفت که امیدواریم بتوانیم مشکلات ایرانیان مقیم آمریکا را با نگاه به تسهیل مسایل و با نگاه به اینکه از ظرفیت ایرانیان مقیم در آمریکا در راستای برنامه های دولت سیزدهم بتوانیم استفاده مطلوب و در عین حمایت قوی ای از جامعه ایرانیان در خارج از کشور داشته باشیم، برطرف کنیم. این خبر در حال تکمیل است.