تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …داروخانه اینترنتی داروبیارطراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …صندلی ماساژور بن کر Boncare k19

۴۴۰ هزار فقره چک جدید به متقاضیان تحویل داده شد
به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، «آمنه نادعلی‌زاده» به تشریح چگونگی ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد پرداخت و افزود: چک‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ در شبکه بانکی توزیع شده که بنفش رنگ بوده و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی آنها درج شده است. سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه‌داد: اطلاعات چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و در غیر این صورت این چک‌ها توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد.  نادعلی‌زاده گفت: صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند، این افراد می‌توانند از درگاه‌های بانکی خود شامل «اینترنت بانک»، «همراه بانک» یا «اپلیکیشن‌های پرداخت» به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.  وی بیان‌داشت: دریافت کنندگان چک‌های جدید نیز باید اطلاعات مندرج در برگه چک را با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطابق داده و نسبت به تایید یا رد چک اقدام کنند، انتقال چک نیز فقط از طریق ثبت کد ملی گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان‌پذیر است و گیرنده جدید نیز ملزم به تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد است. سخنگوی اجرای قانون جدید چک در پایان افزود: متناظر با هر ثبتی در مورد چک‌های جدید، یک تایید نیز باید در سامانه صیاد انجام شود و صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع است. به گزارش ایرنا، سخنگوی اجرای قانون جدید چک پیشتر اعلام‌کرد: در سال جدید به‌طور مشخص فقط چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و چک‌های قدیمی همچون گذشته و به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود.