فنر های پیچشی و فنر فرمدارخرید و فروش خانه و ملک در شهر ترکیهدستگاه تسمه کشمشاوره و فروش نرم افزار مالی و …

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد تا پایان هفته است
به گزارش روز یک شنبه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۰ که براساس کارنامه صادره ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقه مند به انتخاب رشته/محل های دایر در دانشگاه آزاد هستند انتخاب رشته دکتری تخصصی ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان هفته جاری از طریق سایت  www.azmoon.org  آغاز خواهد شد. دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با شروع انتخاب رشته از طریق سامانه فوق منتشر و دراختیار داوطلبان قرارخواهد گرفت.