وی پس از دیدار با دیاب در ساختمان نخست وزیری در مرکز بیروت، در جمع خبرنگاران افزود: تردیدی نیست که دولت جدید بازتاب دهنده ی نیازها و خواسته های مردم لبنان است و موارد یاد شده در بیانیه رسمی این دولت گنجانده می شود. کمیته ویژه بررسی پیش نویس بیانیه رسمی دولت جدید، روز جمعه در دو نوبت صبح و عصر به ریاست نخست وزیر لبنان و به منظور نهایی کردن محورها و بندهای این بیانیه و ارایه ی آن به مجلس ملی برای گرفتن رای اعتماد، تشکیل جلسه داد. پیش نویس بیانیه رسمی دولت دست کم سه بند و محور مهم دارد که در محور نخست به فساد، بحران اقتصادی، مالی و بانکی لبنان و راه های رویارویی و حل این بحران اشاره شده است. در محور دوم بر حق حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حفظ مقاومت و پشتیبانی از مثلت «ملت – ارتش – مقاومت» تاکید و محور سوم خواستار تقویت و توسعه روابط لبنان با کشورهای عربی، اروپایی و سازمان ها و نهادهای بین المللی و جامعه جهانی شده است. در این ارتباط، «ساروج کومار چاه» مدیر بخش آسیایی بانک جهانی جمعه شب در بیروت با نخست وزیر و نیز «غازی وزنی» وزیر دارایی لبنان دیدار و با آنان در مورد مسایل مالی، بانکی  و اقتصادی این کشور گفت وگو کرد. خبرگزاری ملی لبنان با اعلام این خبر، گزارش کرد: در این دیدار دو طرف بر لزوم پیدا کردن راه حل مناسب برای بحران اقتصادی، شیوه و چگونگی اجرای اصلاحات و کمک بانک جهانی به لبنان تاکید کردند. «گروه بین المللی حامی لبنان» دیشب در بیانیه ای که نسخه ای از آن در بیروت منتشر شد هر گونه کمک مالی به دولت جدید لبنان را به اجرای اصلاحات عمیق اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد مشروط کرد. این گروه شامل نمایندگان سازمان ملل، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب بوده و در سال ۲۰۱۳ میلادی تشکیل شده است.