مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …تولید کننده محلولهای استاندارد …اتوبار باربری|فروش کارتن و لوازم …کلاس زبان ایتالیایی شرق تهران

هشدار وزارت بهداشت به ارایه اطلاعات غیرواقعی انتقال دانشجو به داخل
به گزارش روز چهارشنبه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور در هفتاد و هفتمین جلسه خود نسبت به ارایه اطلاعات غیرواقعی و تخلف در انتقال دانشجویان به کشور هشدار داد. در این جلسه اعلام شد: چنانچه در هر مرحله از فرآیندهای انتقال دانشجو به داخل کشور یا اعطای تسهیلات به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور، به تشخیص مراکز و واحدهای ذیربط وزارت بهداشت مشخص شود که متقاضی یا وکیل دانشجو، اطلاعات غیر واقعی ارایه کرده اند، فرآیندهای یاد شده متوقف می شود. شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی همچنین افرود: در صورت مشخص شدن چنین تخلفاتی، ارایه تمامی تسهیلات و خدمات به دانشجو ممنوع است.