آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسآموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارسلوله زهکشفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

اردوغان: مانع بزرگ اروپا، نداشتن چشم انداز راهبردی است
به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی، اردوغان در پیامی به مناسبت "روز اروپا" افزود: کاملاً روشن است که اتحادیه اروپا هرگز قادر نخواهد بود بدون کمک و مشارکت ترکیه به صورت قوی به حیات خود ادامه دهد. وی تصریح کرد: اتحادیه اروپا به یک ساختار نهادینه شده جدید (کارآمد) نیاز دارد و در این چارچوب باید به طور ویژه سازوکارهای تصمیم‌گیری در این اتحادیه مورد بازبینی قرار گیرد. اردوغان تأکید کرد که اتحادیه اروپا نیازمند چشم‌انداز و گفتمان جدید است. وی افزود: مسلم است که اتحادیه اروپا هرگز نخواهد توانست بدون مشارکت و حمایت ترکیه به موجودیت خود به صورت قدرتمند ادامه دهد. اردوغان گفت، با وجود همه موانع و معیارهای دوگانه اتحادیه اروپا با ترکیه، آنکارا همچنان به هدف راهبردی خود که عضویت در این اتحادیه است، متعهد است. رییس جمهوری ترکیه افزود: در برهه اخیر اروپا با چالش‌هایی چون بحران پناهجویان، اسلام هراسی و بیگانه ستیزی، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و گسترش کرونا رو به روست. وی اظهار داشت که حل مشکلات پیش روی اتحادیه در گرو همبستگی و همکاری و اتخاذ مجدد دیدگاه جامع و شجاعانه است. اردوغان با انتقاد از اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه به وعده خود در قبال آنکارا در خصوص عضویت کامل در این اتحادیه عمل نکرده و موانعی ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، کارآمدی و تأثیرگذاری این اتحادیه را در سطح منطقه‌ای و جهانی تقویت خواهد کرد. اردوغان افزود: برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اختلافات خود را با ترکیه به اتحادیه اروپا منتقل می‌کنند که این مسأله به صورت کلی تأثیر منفی بر روابط اروپا با آنکارا خواهد داشت و قدرت این اتحادیه را در رویارویی با تهدیدات جهانی تضعیف می‌کند.