سعید نمکی روز دوشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از ۹۰ دارو و تجهیزات پزشکی با فناوری بالا که ارزبرای کشور را کاهش داده در باغ موزه دفاع مقدس افزود: مردم مطمئن باشند اگر کوچکترین موردی از این ویروس در کشور باشد حتما به مردم گزارش می کنیم. وی گفت: تولیدکنندگان کشور توانستند، با تکیه بر شرکت های دانش بنیان و توان داخلی ۶۰۰ میلیون یور از ارزبری دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را در سال جاری کم کنند. سال آینده نیز ۵۰۰ میلیون یور ارزبری دارویی کشور با افزایش تولید داخلی کاهش می یابد و هدف وزارت کاهش سالانه ۲۰ درصد ارزبری  در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی است. وزیر بهداشت درباره انتخابات مجلس نیز گفت: صندوق رأی را به عنوان پشتوانه وجاهت و مشروعیت نظام مردمسالاری دینی می دانم و هم از مردم می خواهم که در این انتخابات مشارکت داشته باشند تا این پیام محکم را به افرادی که ایران را در محاصره قرار داده اند بفرستیم که همواره در جهت اعتلای نظام جمهوری اسلامی گام بر می داریم.