سامانه هواداری پرسپولیس و استقلال در اوانو راه‌اندازی شد