به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، هدف از تشکیل این جلسه بحث و بررسی در مورد پیش نویس بیانیه هیات دولت جدید در جلسه ی دوم این هیات در کاخ نخست وزیری و ارایه آن به مجلس نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد است. «نبیه بری» رییس مجلس پس از این جلسه به خبرنگاران گفت: شما نسبت به دادنِ رای اعتماد به هیات وزیران خوش بین نیستید اما من خوش بین هستم. در پایان این جلسه «ریمون غجر» وزیر نیرو که مسیحی و گرایش به «جبران باسیل» رییس حزب آزاد ملی دارد هم قول داد مشکل کمبود سوخت (بنزین، مازوت برای ژنراتورهای برق و گاز خانگی) در لبنان را حل کند. «عباس مرتضی» وزیر کشاورزی و فرهنگ که شیعه و گرایش به نبیه بری رهبر جنبش امل لبنان دارد به خبرنگاران گفت: با همکاری شما تغییر و تحول در عرصه ی فرهنگی روی خواهد داد. هم چنین «عماد حب الله» وزیر صنعت که شیعه و گرایش به حزب الله لبنان دارد، گفت: مطالبات بخش صنعتی برحق  است و اگر به موقع و درست عمل کنیم تغییر و تحول در این بخش روی خواهد داد و مشکلاتش برطرف خواهد شد. «حمد حسن»  وزیر بهداشت که او نیز شیعه و گرایش به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله دارد در مورد جنبش اعتراضی مردم لبنان گفت: من از این جنبش در شکل و وضع مسالمت آمیز آن پشتیبانی می کنم اما تخریب اموال عمومی و حمله به مراکز دولتی و خصوصی قابل قبول نیست. پس از نخستین جلسه، رییس جمهوری، رییس مجلس، نخست وزیر و اعضای کابینه اش در کاخ بعبدا در شرق بیروت عکس یادگاری گرفتند. سپس، مراسم و تشریفات رسمی برای واگذاری مسوولیت هیات دولت به حسان دیاب و آغاز فعالیت قانونی وی در کاخ نخست وزیری در مرکز بیروت با حضور وزیران، برگزار شد. هیات دولت جدید لبنان ۲۰ وزیر (۱۰ مسلمان و ۱۰ مسیحی) فن سالار و غیر حزبی دارد که ۶ تن از آن زن هستند و باید از امروز کار تدوین پیش نویس بیانیه دولت و ارایه آن به مجلس نمایندگان را آغاز کند.