اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همه ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه برای کمک به دستگاه قانون‌گذاری به میدان بیایند
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عطاء الله رفیعی آتانی در جمع روسای شوراهای گروه های علمی این مرکز خاطرنشان کرد: یکی از بهترین راهها این است که با حوزه علمیه گفت وگو کنیم تا تهیه توصیه های سیاستی جزء ضمیمه و ملحقات ضروری پایان نامه های حوزوی قلمداد شود. وی حضور حداکثری نمایندگان مرکز در کمیسیون های تخصصی، تولید و تدوین خروجی های پژوهشی مفید و هدفمند، توجه جدی به بررسی طرح ها و لوایح، تهیه پیش نویس های قانونی، انجام پژوهش های نظارتی و بنیادین را از راهبردهای اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد. رفیعی آتانی بیان داشت: گروه های علمی باید هر اندازه که می توانند نسبت به تهیه توصیه های سیاستی روشن برای پیوست طرح ها و لوایح و کمک فکری به نمایندگان مجلس اقدام نمایند، باید حرف منطقی و علمی خود را به خوبی به جامعه هدف منتقل کنیم و این کار می تواند حتی جهت دهنده پژوهش های حوزوی نیز باشد. وی همچنین با اشاره به تمایز کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با سایر مراکز تحقیقاتی بیان کرد: ما در کنار مختصر نویسی، باید توصیه های سیاستی روشن و کاربردی برای مجلس داشته باشیم و این تجربه می تواند نسل جدیدی از مراکز پژوهشی را با هدف انجام پژوهش های سیاستی، حکمرانی و کاربردی به وجود آورد.  رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی کار ما باید طرح ها و لوایحی باشد که با آن درگیر هستیم، طرح ها و لوایح اصلی ترین جایی است که ما می توانیم حرف حوزه علمیه را در آنجا به کرسی بنشانیم. وی ادامه داد: یکی از امتیازهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که می تواند پیش نویس قانونی پیرامون خلاء های تقنینی داشته باشد یعنی در حقیقت می تواند از طریق پیش نویس های قانونی به مجلس برای تدوین قانون، پیشنهاد دهیم. وی انجام پژوهش های بنیادی را امری مهم برای سیاستگذاری و قانونگذاری ذکر کرد و گفت: گاهی پژوهش روی یک موضوع می تواند دهها مساله را حل کند، باید کاری کنیم که کیفیت این نوع مطالعات ارتقا پیدا کند، بنابراین هر اندازه این مرکز ارتقا پیدا کند به اداره کشور بیشتر کمک خواهد کرد. وی ادامه داد: هدف اصلی ما باید حضور حداکثری دین در قانونگذاری باشد و تنها با مغایرت و عدم مغایرت قانع نشویم. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خطاب به مدیران گروه های علمی گفت: افق ما باید یک مرکز تحقیقات اسلامی قوی و تاثیرگذار در عرصه قانونگذاری باشد و تحقق این مهم به تلاش های همه ما بستگی دارد. حجت الاسلام والمسلمین سید حسن میزمعزی رئیس شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: باید اولویت های کاری مشخص باشد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای اینکه بتواند از ظرفیت حداکثری حوزه های علمیه استفاده کند باید بیشتر تقویت شود. بررسی تخصصی و اسلامی طرح ها و لوایح و تهیه به موقع گزارشات، انجام پژوهش ها و تهیه گزارشات نظارتی نسبت به اجرای قوانین موجود، انجام پژوهش های بنیادین منتهی به قانون، فارغ از اعلام نیازها و یا طرح ها و لوایح جاری مجلس شورای اسلامی، تهیه پیش نویس طرح در عرصه های مختلف متناسب با نیازهای کشور از طریق هماهنگی و تعامل با نمایندگان و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، تهیه گزارشات راهبردی با مبادی علمی مرتبط و متقن، خروجی های کم حجم و مؤثر همراه با توصیه های سیاستی روشن با استفاده از پژوهش های موجود مراکز،  مؤسسات و نهادهای علمی با اولویت پایان نامه ها و رساله های علمی سطح ۳ و ۴ حوزوی از دیگر مباحثی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.