اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیرکل شهرسازی کرمان: طرح جهش مسکن قیمت‌ها را می‌شکند
علی حاجی زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: غیر از مسکن روستایی ۱۵۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن سهمیه شهرهای استان کرمان شده است که عملیات اجرایی آنها بزودی آغاز و طی چهار سال آینده افتتاح می شود. وی عنوان کرد: این واحدهای مسکونی در محله های شهری، بافت های فرسوده و ناکارآمد ۷۲ نقطه شهری استان کرمان احداث می شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان اظهارداشت: واحدهای مسکونی طرح یاد شده پس از جمعبندی به صورت ترکیبی توسط شرکت های تعاونی و کارگزاری ها از محل اعتبارات تسهیلات بانکی، سهم آورده متقاضی و زمین رایگان دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله احداث می‌شوند. وی یادآور شد: برنامه احداث ۱۵۰ هزار واحد مسکونی طبق یک نیازسنجی براساس داده ها و اطلاعات موجود در کمبود مسکن، تعداد خانوار، ازدواج، طلاق، مرگ و میر، واحدهای فرسوده و خانه های خالی به استان تدوین شده است. حاجی زاده با اشاره به اخذ مجوز شهرک های جدید گلسار بردسیر و سمنگان سیرجان افزود: با تصویب احداث این شهرک ها در دولت که بتازگی اتفاق افتاد، بسیاری از مشکلات احداث مسکن در این دو شهر پرجمعیت مرتفع می شود.