انتخاب هیات‌داوری و رئیس کمیته فرهنگی تهیه‌کنندگان مستقل سینما

انتخاب هیات‌داوری و رئیس کمیته فرهنگی تهیه‌کنندگان مستقل سینما
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا به نقل از روابط عمومی انجمن، هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات داوری قبلی، مرتضی شایسته، سلیمان علی محمد و سید حسین حقگو را برای داوری در مورد مسائل انجمن، حکمیت قراردادها و برخوردهای انضباطی انتخاب کرد. این هیات به کلیه اختلافات اعضا با هم بدون تعیین حکم نیز حق ورود دارد. در آخرین نشست هیات همچنین جلیل اکبری‌صحت به ریاست کمیته فرهنگی و رفاهی انجمن انتخاب شد. رئیس کمیته با توجه به سیاست های انجمن اعضای این کمیته را معرفی خواهد کرد.