رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …پراستیک اسید 15%قالبسازی و پرسکاریخرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …