فروش مغازه 142 متری در بولوار ملت …همه چیز در خصوص آبیاری تحت فشاردستگاه سلفون کشصندلی ماساژور بن کر Boncare k19

ارجاع، انتقال و اعزام بیماران کرونایی بین مراکز درمانی تسهیل می‌شود
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علیرضا زالی با توجه به ضرورت هماهنگی ارجاع، انتقال و اعزام بیماران بین مراکز درمانی در استان تهران، معاون درمان ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران را به عنوان مدیر ستاد هدایت و هماهنگی بیماران در بین مراکز درمانی استان تهران منصوب کرد. در این حکم آمده است: با عنایت به مصوبه  ۱۸ مهر ماه  ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران مبنی بر ضرورت ایجاد مدیریت متمرکز ستادهای هدایت و ضرورت هماهنگی ارجاع، انتقال و اعزام بیماران بین مراکز درمانی اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، وابسته و ... در استان تهران، نظر به تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر ستاد هدایت و هماهنگی بیماران در بین مراکز درمانی استان تهران منصوب می شوید. در این حکم بیان شده است: با استعانت از پروردگار متعال، ضمن هماهنگی با معاونان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی با رعایت موازین شرعی و قانونی برای ارتقای کیفی و کمی واحد مذکور با تاکید بر موارد ذیل اهتمام ورزید: ارتقای فعالیت ستادهای هدایت و اطلاع رسانی تعیین فرا ظرفیت تخت های بیمارستانی (surge capacity) جهت پذیرش و بستری بیماران کووید ۱۹ ایجاد پل ارتباطی بین ستادهای هدایت دانشگاه های استان تهران، سازمانهای همکار و پشتیبان (معاونت درمان وزارت متبوع، اورژانس تهران) مدیریت توزیع و ارجاع بیماران در ستادهای هدایت استان تهران