تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارس

دستورالعمل کانون یاریگران زندگی آموزش و پرورش ابلاغ شد
به گزارش روز دوشنبه وزارت آموزش و پرورش، هماهنگی در اجرای طرح، ایجاد نشدن تعهدات مازاد بر منابع مالی و ارائه گزارش‌های منظم از اجرای طرح از جمله موارد مندرج در این دستورالعمل است. گسترش نرخ پوشش کانون یاریگران زندگی تا ۳۰ هزار مدرسه، ارتقای کیفیت برنامه، هویت بخشی و شبکه سازی و حمایت جویی، اجرا و مستندسازی طرح نیز از اهداف کانون یاریگران زندگی عنوان شده است. ظرفیت‌سازی، فعالیت‌های رشد مدار، فعالیت‌های جامعه محور از مراحل سه گانه اجرای این طرح است. به گزارش ایرنا، طرح یاریگران زندگی به عنوان برنامه ای کشوری از سوی وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و به تبع آن در استان ها اجرا می شود. بر اساس این طرح، ابتدا در ۲۰ درصد از مدارس متوسطه اول، دوم و پایه های پنجم و ششم ابتدایی قابل اجرا است.