اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمرین پرسپولیس در هوای آلوده؛ سه پرسپولیس اضافه شدند