بازگشت دانشجویان به محل تحصیل نیازمند ملزومات جدید است
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، محمد مهدی طهرانچی روز سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و آیین استقبال از نودانشجویان در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: سال تحصیلی جدید به گونه‌ ای متفاوت با سال تحصیلی گذشته است؛ چرا که در ادامه ترم های کرونا زده که دانشجویان در فضای مجازی به تحصیل می پرداختند، در حال بازگشت به فضای واقعی هستند. وی افزود: دانشجویان و دانش آموزان اکنون با تجربه‌ای متفاوت به محل تحصیل بازمی‌گردند اما این طور نیست که بگوییم کرونا در حال اتمام است بنابراین توجه و شناخت الزامات محیط جدید اهمیت بسیاری دارد. رییس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: فراهم کردن تمهیدات به معنای آماده سازی سلف و خوابگاه دانشگاه نیست، بلکه به معنای درک مفاهیم جدید است. طهرانچی خاطر نشان کرد: دانشگاه‌ها باید تغییرات دانشجویان را درک کنند تا امروز بتوانند مهمانپذیرهای خوبی باشند. ادامه دارد ...