«محمد جواد آذری جهرمی» روز سه‌شنبه در گردهمایی فناوران فضایی و در آستانه پرتاب ماهواره ظفر افزود: کاوشگر ایوان اس، این ربات هایی را تا مدار وزن ۱۸۰۰ کیلوگرم و ۵ نمونه آزمایشی که پرتاب خواهند شد، آمادگی اعزام انسان به فضا را صورت خواهند داد. مهم ترین گام بعد از ارسال ماهواره آغاز می کنیم که بحث کاووش های فضایی است. آذری جهرمی اظهار داشت: پرتاب های بعدی ما برنامه ریزی شده و ماهواره ظفر را در نوبت داریم. ۴ ماهواره دیگر آماده پرتاب است و ما به ماهواره هایی که در مدار قرار نمی گیرند نمی گوییم شکست، می گوییم تلاش. وی خاطر نشان کرد: در رصد پرتاب ماهواره ظفر دارندگان مدال کار پایش را اپتیکی انجام بدهند. روز ملی فناوری فضایی در ایران، روزی است که ایران با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید در ۱۴ بهمن سال ۱۳۸۷ به کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره پیوست. پس از این ایران هر سال در این روز سالگرد پرتاب این ماهواره را جشن می‌گیرد که این جشن همراه با رونمایی و پرتاب محموله‌های مختلف است. امسال نیز با نزدیک بودن روز پرتاب ماهواره ظفر به فضا مراسم گرامیداشتی با نام گردهمایی فناوران فضایی در موزه ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات، رییس سازمان فضایی ایران، رییس پژوهشگاه فضایی و دانشمندان حوزه فضایی برگزار شد.