ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …سرورنگمس الیاژیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

۶۰ هزار سرباز در کشور گواهینامه مهارت گرفتند