همکاری نظامی آذربایجان و پاکستان بررسی شد

همکاری نظامی آذربایجان و پاکستان بررسی شد
  به گزارش ایرنا به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، حسن اف در این دیدار در رابطه با حمایت دولت پاکستان از جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف از جمله در نهادهای بین المللی ابراز قدردانی کرد . در این دیدار درباره کارهای اجرا شده در راستای توسعه همکاریهای نظامی دوجانبه جمهوری آذرربایجان و پاکستان و نیز تعاملات  نظامی سه جانبه با مشارکت جمهوری آذربایجان ، پاکستان و ترکیه تبادل نظر شد .   وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با اشاره به اهمیت تمرینات مشترک برای ارتقای مهارتهای نظامیان سه کشور ، بر ضرورت افزایش تلاش در این زمینه تاکید کرد .   وزیر صنایع دفاعی پاکستان نیز آزادسازی سرزمینهای اشغالی جمهوری آذربایجان در قره باغ را تبریک گفت و چنین دیدارها را از نظر گسترش همکاری های فیمابین مهم توصیف کرد .   در این دیدار چشم انداز همکاری های دو جانبه و سه جانبه با مشارکت پاکستان ، جمهوری آذربایجان و ترکیه در حوزه های نظامی و فنی ، آموزش نظامی و تولیدات نظامی و دیگر مسایل مورد علاقه متقابل تبادل نظر شد .   وزیر صنایع دفاعی پاکستان و هیات همراه روز گذشته ( دوشنبه ) در قالب سفر چند روزه به جمهوری آذربایجان با " الهام علی اف " رییس جمهوری این کشور نیز دیدار کردند .