اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مشاور رییس جمهور: پیام غدیر باید متناسب با نیاز زمان و جامعه برجسته شود