اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران هرگونه خصومت و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی بویژه مسلمانان را محکوم کرد